Influencer-markedsføring

Ta i bruk rollemodeller

INFLUENCERMARKEDSFORING_EFFEKTIVITET

Effektivitet

Influencere med store følgerbaser kan raskt eksponere en stor del av din bedrifts målgruppe for ditt produkt eller din tjeneste. Dette er ofte mye mer kostnadseffektivt enn tradisjonell annonsering.

INFLUENCERMARKEDSFORING_TROVERDIGHET

Troverdighet

Influencere har sterk troverdighet blant sin målgruppe. Ved å promotere gjennom autentisk innhold på kanaler som en influencer regelmessig bruker, vil potensielle kunder anse innholdet som svært relevant.

INFLUENCERMARKEDSFORING_ANALYSE

Analyse

Ved hjelp av digitale verktøy kan vi gi en detaljert analyse av resultatene fra en influencer-kampanje. Eksempler på sentrale nøkkeltall for en kampanje av denne typen er forholdet mellom kostnaden for et salg generert av en influencer sammenlignet med kostnaden for et salg generert av tradisjonell annonsering.

Influencere vi har jobbet med:

Lukk meny