Vi leverer løsninger tilpasset  din bedrift., din målgruppe., ditt behov.

Basert på behov og muligheter former vi en tilpasset løsning bestående av ulike typer tjenester.
Vi rapporterer regelmessig med sentrale indikatorer som ROI.

Markedsføringsløsninger

Markedsføringsløsninger tar i bruk ulike typer tjenester for å nå din bedrifts markedsmål på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og tilpasses behovet og kapasiteten til din bedrift. Vi ønsker å levere denne typen løsning til bedrifter med klare vekstambisjoner for årene fremover.

Salg- og kundehåndteringsløsninger

Løsninger for salg og kundehåndtering effektiviserer arbeidsflyten ved å digitalisere og automatisere tidkrevende prosesser. Systemene vi bruker gir muligheten for å knytte opp markedsaktiviteter med kunder, i tillegg til å gi detaljerte analyser som inntektsprognoser av pågående salgsprosesser.

Markedsføringsløsninger tar i bruk ulike typer tjenester for å nå din bedrifts markedsmål på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og tilpasses behovet og kapasiteten til din bedrift. Vi ønsker å levere denne typen løsning til bedrifter med klare vekstambisjoner for årene fremover.

Kundehåndteringssystem (CRM)

Løsninger for salg og kundehåndtering effektiviserer arbeidsflyten ved å digitalisere og automatisere tidkrevende prosesser. Systemene vi bruker gir muligheten for å knytte opp markedsaktiviteter med kunder, i tillegg til å gi detaljerte analyser som inntektsprognoser av pågående salgsprosesser.

Produksjon av innhold tilpasset kanal, målgruppe og målsetting.

Dynamisk annonsering basert på målgruppens posisjon i kjøpsreisen.

Oppsett og drift av sosiale medier.

Oppsett og drift av chatbots.

Oppsett og drift av email-markedsføring.

Markedsføring i samarbeid med influencere.

Digitale salgsprosesser

Digitalisering av prosessen fra første kontakt til signert kontrakt. 

Automatisert innhenting, analysering og visualisering av tilbakemeldinger fra kunder.

Systematisering og effektivisering av kundeservice.

La oss gi deg noen gode råd om hvordan du kan bli den ledende aktøren i din industri
gjennom strategisk effektivisering og optimalisering gjennom hele 2019. Naturligvis uforpliktende og helt gratis.

Lukk meny