We provide solutions tailored for your  business., target audience., needs.

Based on needs and opportunities, we form a custom solution consisting of different types of services. 
We regularly report with KPI´s like ROI.

Marketing solutions

Marketing solutions utilize different types of services to reach your company’s marketing goals in the most cost-effective way, and adapt to the needs and capacities of your business. We aim to deliver this type of solution to companies with clear growth ambitions for years to come.

Sales- og CRM solutions

Sales and customer management solutions streamline the workflow by digitizing and automating time-consuming processes. The systems we use provide the opportunity to associate market activities with customers, as well as provide detailed analyzes such as revenue forecasts of ongoing sales processes.

Markedsføringsløsninger tar i bruk ulike typer tjenester for å nå din bedrifts markedsmål på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og tilpasses behovet og kapasiteten til din bedrift. Vi ønsker å levere denne typen løsning til bedrifter med klare vekstambisjoner for årene fremover.

Kundehåndteringssystem (CRM)

Løsninger for salg og kundehåndtering effektiviserer arbeidsflyten ved å digitalisere og automatisere tidkrevende prosesser. Systemene vi bruker gir muligheten for å knytte opp markedsaktiviteter med kunder, i tillegg til å gi detaljerte analyser som inntektsprognoser av pågående salgsprosesser.

Produksjon av innhold tilpasset kanal, målgruppe og målsetting.

Dynamisk annonsering basert på målgruppens posisjon i kjøpsreisen.

Oppsett og drift av sosiale medier.

Oppsett og drift av chatbots.

Oppsett og drift av email-markedsføring.

Markedsføring i samarbeid med influencere.

Digitale salgsprosesser

Digitalisering av prosessen fra første kontakt til signert kontrakt. 

Automatisert innhenting, analysering og visualisering av tilbakemeldinger fra kunder.

Systematisering og effektivisering av kundeservice.

What is your strategy for 2019?

Let us advice you on how to become the leading player in your industry through strategic streamlining
and optimization throughout 2019. Obviously non-binding and completely free.

Close Menu