Blogpost #1

Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om.  Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter. Bruk gjerne noe annet en kun Wikipedia eller daria. Vær kildekritisk! Les oppgaven du fikk av læreren din flere ganger. Organiser! Hva du vil begynne med først?

Når dette er gjennomført kan skrivingen begynne. Det første du skal gjøre er å skrive innledningen. Typiske trekk for en innledning er at den skal presentere temaet (hva du skal diskutere) på en ryddig og oversiktlig måte.  Gjerne litt kortfattet.
Du kan også ha med hva artikkelen skal handle om, da gjerne et litesammendrag.

hvordan skrive en artikkel
Lykke til med skrivingen!

Innledning

Innledningens kjennetegn er at den skal påvirke leseren til å lese videre. Den skal vise hva du skal diskutere, og hva du har tenkt til å gjøre i «det følgende».

Det er flere måter du kan begynne din innledning på. Du kan skrive:

  • En historisk innledning
    Her gir du et historisk riss av emnet. Det er en informativ innledning som nærmer seg leksikon sjangeren. Her må årstall og dato nevnes.
  • Komparativ innledning
    Du sammenligner tekster, begivenheter, ting osv. Du må finne fordeler, ulemper. Ulikheter og likheter.
Lukk meny