5 tips til ledere:​

Optimaliser markedsstrategien for 2019

Målet med disse tipsene er å gi praktisk verdi til deg som leder, markedsansvarlig eller salgssjef om hvordan du kan forbedre markedsstrategien for 2019 for din bedrift.

For å oppnå høyest mulig avkastning av bedriftens markedsbudsjett må markedsstrategien tilpasses målgruppens kjøpsadferd i dag og i årene fremover. I hovedsak handler dette om å automatisere personlig kommunikasjon i digitale kanaler til potensielle kunder, basert på personens posisjon i en kundereise. Å kommunisere med riktig retorikk på kanaler og arenaer hvor man når størst andel av målgruppen er den beste måten å konvertere potensielle kunder til å bli lojale kunder. Din bedrift taper inntekt om dere ikke har en oppdatert markedsstrategi for 2019, uavhengig om dere er B2B eller B2C.

Tips 1:

Kartlegg nåsituasjonen

Vi opplever stadig at bedrifter med titalls og hundrevis av millioner i omsetning ikke har en oversikt som gir et overblikk over de pågående markedsaktivitetene. Her mener vi ikke et markedsbudsjett eller en markedsføringsplan, men et praktisk verktøy som gir oppdaterte resultater ved hjelp av nøkkelindikatorer. Hvordan kartlegger din bedrift resultatet av markedsaktivitetene? En oversikt over nåværende markedsføring vil identifisere svakheter og muligheter, og vil dermed være et solid utgangspunkt for å lage en optimal strategi for 2019.

Tips 2:

Analyser kundereisen

Forstå kundereisen

Kundereisen er et stadig mer omfattende begrep som tar for seg kundeopplevelsen fra første kommunikasjon, gjennom salgsprosessen og til eventuell kundeservice i etterkant av et eller flere salg. Lengden av en kundereise øker vanligvis lineært med kompleksiteten og prisen på løsningen som selges. Optimaliserer man kundereisen med mål om økt omsetning på en riktig måte, vil man også oppleve en forbedret kundeopplevelse. Ettersom at kundetilfredshet er et resultat av kvaliteten på produktet/tjenesten og kundeopplevelsen, vil en markedsstrategi med mål om økt omsetning også være lønnsom i form av kostnadsbesparende ringvirkninger relatert til kundetilfredshet. Et konkret eksempel på dette er at grundig informasjon på nettsiden til din bedrift kan ha som mål å overbevise potensielle kunder, men kan også besvare spørsmål kunder har om sitt kjøp, noe som gir en smidig kundeopplevelse og frigjør tid brukt på kundeservice.

Lean kundereisen

Et sentralt verktøy i lean-metodikken er verdistrømsanalysen. Bruk dette verktøyet til å kartlegge de ulike reisene en kunde kan ha fra første inntrykk til eventuell kundeservice i etterkant av et kjøp. Kategoriser delene av de ulike kundereisene i steg, og list aktivitetene i disse stegene etter effekt om mulig. Analyser deretter svakheter og muligheter for å optimalisere kundereisen, og beslutt hvilke aktiviteter som skal videreføres ved å ta stilling til faktorer som ROI, forbedringspotensial, skalerbarhet og konkurransesituasjon. Ved å fjerne investeringer som gir lav eller liten mulighet for å måle ROI, vil man frigjøre midler til testing av nye markedsaktiviteter. Dere vil bli imponert over hvor stor del av kundereisen og de interne prosessene som kan digitaliseres og automatiseres.

Tips 3:

Led utviklingen

Led utviklingen ved å forutse hvordan målgruppens kjøpsadferd vil endre seg basert på analyseringen av kundereisen. Hvilke deler av kundereisen har blitt viktigere de siste 3 årene? Disse forventningene er utgangspunktet for å legge et optimalt grunnlag i 2019 som vil hjelpe din bedrift å utnytte mulighetene for å vinne markedsandeler i en årrekke fremover. Tiltak basert på forventninger får bedriften til å fremstå oppdatert og relevant, og er lønnsomme grunnet at markedsføringsstrategier vanligvis gir best effekt før konkurrentene dine tar de i bruk.

Tips 4:

Markedsmål

Målsettinger gir som kjent bedre fokus, målbarhet og motivasjon. Basert på oppdaterte resultater fra oversikten, analysen av kundereisen og identifiseringen av mulighetene fra tips 3 vil du nå ha en god forståelse av forbedringspotensialet i din bedrift. Sett konkrete markedsmål basert på stikkordene listet under, vi anbefaler å sette mål for hver uke, måned, kvartal, halvår og år.

S – Specific
M – Measurable
A – Attainable
R – Relevant
T – Time bound

Tips 5:

Optimaliser markedsaktivitetene

Med markedsmål for 2019 og god innsikt i forbedringspotensialet og mulighetene er man nå klar for å lage en handlingsplan for å optimalisere markedsaktivitetene. Grunnlaget man har lagt i de fire forrige stegene sikrer at tiltak baseres på statistikk og forventninger, ikke antakelser, noe som er avgjørende for å bli en markedsleder. Pass på at kundeopplevelsen opprettholdes gjennom optimaliseringen av markedsaktivitetene, og ha fokus på å ha en helhetlig visuell stil som formidler verdiene merkevaren din bedrift representerer.

La oss gi deg noen gode råd om hvordan du kan bli den ledende aktøren i din industri
gjennom strategisk effektivisering og optimalisering gjennom hele 2019. Naturligvis uforpliktende og helt gratis.

Lukk meny